Mediu

Mediu

mediu3

Protectia mediului reprezinta un domeniu cu o importanta deosebita la nivel mondial, de aceea este necesara cunoasterea detaliata a problemelor de mediu, a metodelor de prevenire si de tratare a acestora.  Pentru a obtine rezultate satisfacatoare in protejarea mediului inconjurator si conservarea resurselor naturale sunt necesare investigatii de specialitate precise.

 
Monitorizarea zonelor contaminate de adancime medie si mica

Monitorizarea zonelor poluate si determinarea formei si extinderii zonelor poluate din subteran, se realizeaza cu ajutorul metodelor geofizice pentru adancime medie si mica. Aceste metode sunt neinvazive si nu necesita conditii speciale de utilizare.

Seismica de refractie este metoda geofizica cu ajutorul careia se pot delimita stratele geologice cu proprietati diferite si detectarea contaminarii cu hidrocarburi a terenurilor si apelor subterane. Metoda geofizica geoelectrica are aplicabilitate pentru monitorizarea si evaluarea zonelor poluate, identificarea gropilor de gunoi, ziduri si constructii ingropate. Parametrul masurat cu ajutorul acestei metode este rezistivitatea electrica specifica fiecarui tip de roca sau material din subsol.

Mediu5

 
Determinarea conductivitatii hidraulice in - situ
 
Prelevare de probe de apa si sol
 
Determinarea in-situ a parametrilor fizico chimici (CE, pH, TDS, temperatura)
 
Screening rapid al solului pentru micro si macro nutrienti