T (Talveg -Turbulent)

Tensiometru – [Hidrogeologie] instrument de masurare a tensiunii sau suctiunii capilare, constituita dintr-o capsula poroasa introdusa in sol si racordata la un manometru printr-un tub plin cu apa.[2]

Terra rossa – [Geologie] depozit rezidual de culoare rosie sau rosie bruna, constituit din minerale  argiloase si oxizi – hidroxizi  de fier, rezultat prin alterarea calcarelor in conditiile unui climat cald si umed.[3]

Till – [Geologie] depozit sedimentar de origine glaciara, lipsit de coerenta si caracterizat printr-o sortare foarte slaba, reprezentat dintr-un amestec de blocuri, galeti si pietris si in special material pelitic de natura argiloasa. Este raspandit in ariile fostilor ghetari cuaternari, unde poate atinge 20 – 30 m grosime.[3]; [Geologie] depozit constand dintr-un material eterogen format din argila, nisip, pietris si bolovanis (sortare foarte slaba, nestratificat) care se gaseste sub formatiuni glaciare.[4]

Tortuozitatea – [Hidrogeologie] este definita ca raport intre distanta dintre doua puncte dintr-un mediu poros si lungimea traseului real pe care se pot deplasa fluidele intre aceste puncte.[1]

Transgresiune – [Geologie] proces geologic de inaintare a marii spre ariile continentale ca urmare a inaltarii nivelului eustatic.[3]

Transmisivitatea – [Hidrogeologie] unui acvifer este numeric egala cu debitul care traverseaza sectiunea unitara a acestuia la un gradient hidraulic unitar. Este utilizata pentru evaluarea potentialului de debitare a unui acvifer in conditii hidrodinamice standard (gradient hidraulic unitar si sectiune de curgere unitara).[1]

Transpiratia – [Hidrogeologie] procesul fiziologic de transformare a apei subterane (in special din profilul de sol) in vapori (prin intermediul vegetatiei) care revin in atmosfera.[1]

Turbulent – [Geologie] caracteristica a curgerii unui curent de apa al carui vector al vitezei are o directie variabila in fiecare punct al curentului, dar tinde, sub unghiuri diferite, spre directia sa principala.[3]


[1]  Hidrogeologie generala/ Daniel Scradeanu, Alexandru Gheorghe – Bucuresti, 2007

[2] http://webworld.unesco.org

[3] Nicolae Anastasiu, Dictionar de termeni de sedimentologie – petrologie sedimentara – sisteme depozitionale

[4] McGraw – Hill, Dictionary of Earth Science – Second Edition